Liên Hệ

Nếu người dùng hoặc các đối tác có nhu cầu quảng cáo trên website xin vui lòng liên hệ với Blog HT theo địa chỉ sau đây:

Số điện thoại: 0796280071

Email: bloght3223@gmail.com

Địa chỉ: Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam

Zipcode: 400000

Fanpage: https://www.facebook.com/Blog-HT-108872220503577/

Chủ sở hữu: https://www.facebook.com/profile.php?id=100027056560292

Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ. Bất kì thời gian nào nhận được thông tin liên lạc sẽ phản hồi lại về các vấn đề như đóng góp nội dung, lỗi sai sót, liên hệ quảng cáo với website.

Bloght.com