Liên Hệ

Nếu người dùng hoặc các đối tác có nhu cầu quảng cáo trên website xin vui lòng liên hệ với bloght.com theo địa chỉ sau đây:

Số điện thoại: 0986634146

Email: songtrongdoisong221@gmail.com

Địa chỉ: 500 Phú Thọ Hòa, Hòa Thạnh, Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh.

Zipcode: 700000

Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ. Bất kì thời gian nào nhận được thông tin liên lạc sẽ phản hồi lại về các vấn đề như đóng góp nội dung, lỗi sai sót, liên hệ quảng cáo với website.

Bloght.com