Tư vấn

Nên mua vàng ở đâu? Nên mua vàng SJC, PNJ hay 9999?

Dù trải qua bao nhiêu hình thái xã hội thì vàng vẫn là loại tài sản có giá trị nhất. Đầu tư vào vàng vừa là một hình thức đầu tư, vừa là một hình thức tiết kiệm và để dành. Tuy nhiên, có rất nhiều băn khoăn trong việc lựa chọn địa chỉ mua…

Continue Reading